ŞİMDİ CHP NE YAPMALI

<p>&nbsp;</p> <p>Ne kadar bir g&uuml;zel soru değil mi?</p> <p>Şimdi CHP ne yapmalı?</p> <p>Hatta, &ldquo;CHP&rsquo;li belediyeler ve başkanları ne yapmalı?&rdquo; demek daha doğru olacaktır.</p> <p>????CHP, oluşmuş T&uuml;rkiye Millet İttifakı s&uuml;recini iyi y&ouml;netmeli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kılmalı. &Ouml;zellikle de sol siyasal bileşenleri yanında tutmalı.</p> <p>????Kimseyi ama kimseyi &ouml;tekileştirmeden yasal zeminlerde eşit yurttaşlık ilkesine g&ouml;re hizmet &uuml;retmeli ve talepleri dikkate almalı.</p> <p>????&Ouml;zellikle varoşlara/kenar mahallelere halkın sosyal ihtiya&ccedil;larını karşılayıcı yatırımları yapmalı veya &uuml;cretsiz ya da &ccedil;ok c&uuml;zi /sembolik &uuml;cretlerle sunmalı.</p> <p>????Halkın ekonomisine katkı sunacak projelerle &ouml;zellikle ucuz beslenme/gıda erişimi konusunda geliştireceği &uuml;retime dayalı projelerle dar gelirli yurttaşlara destek olmalı.</p> <p>????Daha &ccedil;ok kent lokantaları ve tanzim satış mağazaları a&ccedil;malı.</p> <p>????Eş, dost, aile ve akraba siyasetine son vermeli liyakat esaslı işe alımlar ger&ccedil;ekleştirmeli.</p> <p>????&Ouml;zellikle gericileştirilen ve dinselleştirilen eğitime son verme adına laik ve bilimsel eğitim projeleri ile dar gelirli yurttaşların &ccedil;ocuklarına destek olmalı.</p> <p>????Halk sağlığı konusunda, &ouml;rneği olan Maltepe, Ataşehir il&ccedil;elerinde ki sağlık tesisleri gibi sağlık tesisleri kurarak il&ccedil;e halklarının sağlık hizmetlerine kolay ve &uuml;cretsiz erişimlerini sağlamalıdır.</p> <p>????Kamu kaynaklarını, vatandaşların vergilerini doğru, anlamlı ve halk yararına olan projelere kullanmalı.</p> <p>????&Ouml;zel sekt&ouml;re, derneklere, vakıflara, tarikatlara, cemaatlere tahsisleri sonlandırmalı ve kendi işletmeleri gibi ucuz ve kaliteli işletmelere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeli.</p> <p>????&Ouml;zellikle beyin g&ouml;&ccedil;&uuml;n&uuml; &ouml;nlemek adına nitelikli gen&ccedil;lerden başlamak &uuml;zere istihdam sağlayarak sosyal ve ekonomik yaşama katmalı. Yurt dışına &ccedil;ıkmış olan beyinleri &uuml;lke i&ccedil;erisinde değerlendirmek &uuml;zere projeler geliştirmeli.</p> <p>????Kadınlarımızı ekonomik ve sosyal yaşamın bir par&ccedil;ası yapmalı. &Ouml;zellikle liyakat sahibi kadınlarımızı belediyelerin kurumsal yapısı i&ccedil;erisinde değerlendirmeli. Kadınlarımızın yeteneklerinden yararlanarak &uuml;retime katmalı ve &uuml;rettiklerini ekonomiye d&ouml;nd&uuml;rerek sosyal yardım alan değil, kazanan kadın pozisyonuna sokmalı.</p> <p>????&Ouml;zellikle kentlerde bulunan madde bağımlısı, sokak &ccedil;ocukları ve dilendirilen &ccedil;ocuklar i&ccedil;in &ouml;zel sosyal projeler yaratılarak sosyalleşme, &uuml;retme topluma kazandırılmalarını sağlamalı.</p> <p>????Altmış beş yaş &uuml;st&uuml; ve emekli vatandaşlar i&ccedil;in ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler ve diğer sosyal alanlarda yaşamlarını s&uuml;rd&uuml;rebilmeleri i&ccedil;in &ouml;zel form&uuml;ller &uuml;retmeli.</p> <p>????Yatırımlarını gelire d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; projelere y&ouml;nelmeli. Bu projelerden elde edilecek gelirler yurttaşlara d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lmeli.</p> <p>????Ulaşımda yaşamı kolaylaştırıcı projeleri hız kesmeden s&uuml;rd&uuml;rmeli ve tamamlamalı.</p> <p>????Sloganları olan hak, hukuk ve adaletten yana tavırlarını s&uuml;rd&uuml;rmeli.</p> <p>????Şimdiye kadar nasıl şeffaf y&ouml;netim bi&ccedil;imi sergiledilerse bundan sonrada her konuda şeffaflık sergilenmeli. İhale, gelir ve giderlerini kısa s&uuml;reli zaman dilimlerinde halkın bilmesi i&ccedil;in a&ccedil;ıklanmalı.</p> <p>????Ulaşılabilir bir başkan olmayı se&ccedil;meli, vatandaştan kopuk olmamalı. Vatandaşın talepleri mutlaka alınmalı ve olumlu sonu&ccedil;lanması i&ccedil;in yasal sınırlar i&ccedil;erisinde form&uuml;ller &uuml;retilmeli.</p> <p>????Kendi atadığı adamı da olsa en ufak şaibesi olan hi&ccedil; kimseye tolerans sağlanmamalı.</p> <p>????CHP eline ge&ccedil;en bu m&uuml;kemmel fırsatı heba etmemeli, genel se&ccedil;imlerde iktidar olma yolunda &ccedil;alışmalara y&ouml;nelmeli.</p> <p>????Kardeş belediyecilik sistemine ağırlık vererek &ouml;zellikle Anadolu&rsquo;da gelirleri d&uuml;ş&uuml;k olan belediyelere hizmet ve proje desteği sağlamalı. K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve geliri d&uuml;ş&uuml;k belediyeler de gocunmadan destek istemeli.</p> <p>????STK&rsquo;larla ortak projelerde buluşarak destek sağlamalı ve desteğini s&uuml;rekli kılmayı sağlamalı.</p> <p>????Bu siyasi kazanım gelişmesinden ders almayı bilmeli ve heba etmemeli.</p> <p>????Ben ve t&uuml;m yurttaşlar, bir partili ve bir yurttaş olarak yerel y&ouml;netim se&ccedil;imlerinden birinci &ccedil;ıkan ve &uuml;lkedeki yerel y&ouml;netimlerin &ccedil;oğunluğunu kazanan Cumhuriyet halk Partisinden bunları bekliyorum. Hatta belki benden daha farklı talep ve beklentileri olan yurttaşların istek, dilek ve tercihleri de dikkate alınmalı.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

BELEDİYELER

EKONOMİ